01 بهمن 1397 ساعت 17:20
بازدید آقای دکتر بابایی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما در استان مازندران و هیئت همراه از ظرفیت های مدارس و آموزشکده سما واحد تنکابن در تاریخ ۹۷/۹/۲۶


Template Design:Dima Group