06 فروردين 1398 ساعت 14:40
برگزاری نمایشگاه و فروشگاه قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر در آموزشکده سما به مناسبت هفته پژوهش با همکاری گروه مهندسی خوشقلب نماینده شرکت آسیاتکTemplate Design:Dima Group