01 بهمن 1397 ساعت 17:02
برگزاری نمایشگاه و فروشگاه قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر در آموزشکده سما به مناسبت هفته پژوهش با همکاری گروه مهندسی خوشقلب نماینده شرکت آسیاتکTemplate Design:Dima Group