06 فروردين 1398 ساعت 14:43
جلسه شورای دبیران در مدرسه راهنمایی پسرانه سما تنکابن با حضور آقای دکتر نسیمی معاون دانشگاه ورئیس دانشکده سما وآقای دکتر عبدالهی مشاور واستاد دانشگاه

Template Design:Dima Group