01 بهمن 1397 ساعت 17:05
جلسه شورای دبیران در مدرسه راهنمایی پسرانه سما تنکابن با حضور آقای دکتر نسیمی معاون دانشگاه ورئیس دانشکده سما وآقای دکتر عبدالهی مشاور واستاد دانشگاه

Template Design:Dima Group