01 بهمن 1397 ساعت 17:47
جلسه هم اندیشی ومشاوره اولیای دانش آموزان هنرستان فنی سما تنکابن با حضور آقای دکتر نسیمی معاون دانشگاه ورئیس دانشکده سما وآقای دکتر عبدالهی مشاور واستاد دانشگاه
 
Template Design:Dima Group