06 فروردين 1398 ساعت 15:24
جلسه هم اندیشی ومشاوره اولیای دانش آموزان هنرستان فنی سما تنکابن با حضور آقای دکتر نسیمی معاون دانشگاه ورئیس دانشکده سما وآقای دکتر عبدالهی مشاور واستاد دانشگاه
 
Template Design:Dima Group