06 فروردين 1398 ساعت 14:43
اولین دوره مسابقه برنامه نویسی تنکابن با حضور سرپرست معاونت سما واحد تنکابن،رئیس مرکز رشد واحد تنکابن، ریاست فنی و حرفه ای شهرستان تنکابن و مدیرعامل شرکت نسل هوشمند  در آموزشکده سما واحد تنکابن برگزار گردید.

 
Template Design:Dima Group