01 بهمن 1397 ساعت 17:09
اولین دوره مسابقه برنامه نویسی تنکابن با حضور سرپرست معاونت سما واحد تنکابن،رئیس مرکز رشد واحد تنکابن، ریاست فنی و حرفه ای شهرستان تنکابن و مدیرعامل شرکت نسل هوشمند  در آموزشکده سما واحد تنکابن برگزار گردید.

 
Template Design:Dima Group