06 فروردين 1398 ساعت 14:42
حضور پرشور اساتید، کارکنان و دانشجویان سما به اتفاق مدیران، معلمان و دانش آموزان مدارس سما واحد تنکابن در راهپیمایی 13 آبان ماه
Template Design:Dima Group