30 آبان 1397 ساعت 15:17
حضور پرشور اساتید، کارکنان و دانشجویان سما به اتفاق مدیران، معلمان و دانش آموزان مدارس سما واحد تنکابن در راهپیمایی 13 آبان ماه
Template Design:Dima Group