تاریخ: ۰:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

کلیه اساتید و همچنین دانشجویان آموزشکده می­توانند متقاضی برگزاری سخنرانی علمی باشند. جهت برگزاری سخنرانی علمی لازم است مراتب زیر اجرا شود: تکمیل فرم ” درخواست برگزاری سخنرانی علمی ” و ارائه به کارشناس پژوهش آموزشکده طرح موضوع در جلسه شورای پژوهشی آموزشکده اطلاع رسانی به متقاضی توسط کارشناس پژوهش اجرای سخنرانی در زمان تعیین […]

کلیه اساتید و همچنین دانشجویان آموزشکده می­توانند متقاضی برگزاری سخنرانی علمی باشند. جهت برگزاری سخنرانی علمی لازم است مراتب زیر اجرا شود:

تکمیل فرم ” درخواست برگزاری سخنرانی علمی ” و ارائه به کارشناس پژوهش آموزشکده
طرح موضوع در جلسه شورای پژوهشی آموزشکده
اطلاع رسانی به متقاضی توسط کارشناس پژوهش
اجرای سخنرانی در زمان تعیین شده
ارائه گزارش سخنرانی به کارشناس پژوهش

دیدگاه ها بسته شده اند.