تاریخ: ۰:۴۵ :: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

سخنرانی علمی با موضوع ” آشنایی با زمینه­ های کاری موجود در شرکت توزیع برق” ویژه دانشجویان رشته الکتروتکنیک-۹۳/۹/۲۳ سخنرانی علمی با موضوع ” توربین­های بادی”- ۹۱/۹/۲۶

سخنرانی علمی با موضوع ” آشنایی با زمینه­ های کاری موجود در شرکت توزیع برق” ویژه دانشجویان رشته الکتروتکنیک-۹۳/۹/۲۳
سخنرانی علمی با موضوع ” توربین­های بادی”- ۹۱/۹/۲۶

دیدگاه ها بسته شده اند.