تاریخ: ۰:۳۷ :: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

معرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها واحد کارگاه و آزمایشگاه زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی انجام وظیفه می نماید که اهم فعالیت های آن به شرح زیر است : تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها متناسب با محتوای کتب درسی تهیه برنامه های هفتگی و نیمسالانه آزمایشگاه و کارگاه با همکاری کارشناس برنامه ریزی آموزش […]

معرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها

واحد کارگاه و آزمایشگاه زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی انجام وظیفه می نماید که اهم فعالیت های آن به شرح زیر است :

تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها متناسب با محتوای کتب درسی
تهیه برنامه های هفتگی و نیمسالانه آزمایشگاه و کارگاه با همکاری کارشناس برنامه ریزی آموزش
نظارت و کنترل برگزاری کلاس های عملی درکارگاه ها و آزمایشگاه ها
فراهم کردن مواد ، وسایل و امکانات برای انجام فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی
تهیه منابع مورد نیاز برای توسعه دانش و مهارت دانشجویان و اساتید

لیست آزمایشگاه ها :

آزمایشگاه الکترونیک :

این آزمایشگاه شامل تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری آزمایشگاه های زیر می باشد :

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
آزمایشگاه مبانی دیجیتال
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
آزمایشگاه مبانی الکترونیک
آزمایشگاه الکترونیک عمومی
آزمایشگاه اندازه­گیری الکتریکی
آزمایشگاه کنترل صنعتی

آزمایشگاه فیزیک

این آزمایشگاه شامل تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری آزمایشگاه های زیر می باشد :

آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمایشگاه فیزیک نور

آزمایشگاه ماشین

این آزمایشگاه شامل تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری آزمایشگاه های زیر می باشد :

آزمایشگاه ماشین­های الکتریکی (۱) و (۲)

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه بتن و مصالح

لیست کارگاه ها :

کارگاه کامپیوتر (تعداد:۳)
کارگاه معماری
کارگاه مدارفرمان
کارگاه تأسیسات
کارگاه جوشکاری
کارگاه مکانیک

این کارگاه شامل تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری کارگاه­های زیر می باشد :

کارگاه انتقال قدرت معمولی
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه دستگاه­های الکتریکی خودرو
کارگاه سوخت رسانی
کارگاه شاسی و بدنه
کارگاه مولد قدرت
کارگاه نقص­یابی خودرو

۷٫کارگاه سیم پیچی

دیدگاه ها بسته شده اند.