تاریخ: ۰:۳۱ :: ۱۳۹۶/۰۱/۱۳

معرفی صندوق رفاه دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد تنکابن با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی در سال ۱۳۸۶ تأسیس گردید. شرایط دریافت وامهای قرض الحسنه رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی اخذ حداقل واحد درسی در ترم […]

معرفی

صندوق رفاه دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد تنکابن با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی در سال ۱۳۸۶ تأسیس گردید.

شرایط دریافت وامهای قرض الحسنه

رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی
اخذ حداقل واحد درسی در ترم
عدم مشروط بودن،درصورتیکه دانشجو یک ترم مشروط باشد،با، دادن تعهد مبنی برجبران میتواند ازوام استفاده نماید.
به دانشجویان ترم اول وام تعلق نمی گیرد.
دانشجو به صندوق رفاه بدهی معوقه نداشته باشد
کارمزدوامهای میان مدت ۵/۲ درصد و بلندمدت ۴ درصد میباشد.
مـانده کلیه وامهای کوتاه مدت و میان مـدت قبل از فارغ التحصیلی می بایست تسویه گردد.
بازپرداخت وام ماهیانه بصورت دفترچه قسط می باشد و در صورتیکه دانشجوبیش از ۳ قسط عقب ماندهداشته باشد.چک تضمین تاریخ خورده و وصول می گردد.و گواهی کسر از حقوق اقدام می گردد.
چک وام پرداختی با ارائه اصل کارت دانشجویی به شخص دانشجوتحویل داده می شودوچک تضمین پس ازتسویه حساب فقط به دانشجوعودت می گردد.
در صورتیکه دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و یا ترک تحصیل نماید می بایست اصل و کارمزد وام را یکجا پرداخت نماید.

انواع قرض الحسنه

وام قرض الحسنه شهریه (کوتاه مدت ، میان مدت، بلندمدت)
وام قرض الحسنه ازدواج (میان مدت)
وام ضروری( میان مدت)

قرض الحسنه شهریه

کلیه دانشجویان در طول تحصیل می توانند برابر مقررات وام شهریه دریافت نمایند.

وام شهریه کوتاه مدت: تا پایان ترم جاری می بایست تسویه گردد

وام شهریه میان مدت: به مدت ۱۰ ماهه با صدور دفترچه قسط بازپرداخت می گردد.

وام شهریه بلندمدت از محل اعتبارات وزارت علوم( با بازپرداخت بعد از پایان تحصیلات) : شروع اقساط آن ۹ ماه پس از فارغ التحصیلی می باشد.دانشجویان مقطع کاردانی حداکثر ۳ ترم دانشجویان بشرط اعتبار می توانند از وام استفاده نمایند.

قرض الحسنه ازدواج

وام ازدواج به دانشجویانی تعلق می گیرد که زمان دانشجویی متأهل شده باشندو یکبار در طول تحصیل جهت ازدواج اول می باشد.

مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقی مانده تحصیل تعیین میگردد وحداکثر مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ماه می باشد.

در صورتیکه زوجین هر دو دانشجوی واحد باشند هر دو نفر می توانند وام ازدواج با ضامن جداگانه دریافت نمایند.

جهت ثبت نام این وام میتوانید به این لینک مراجعه نمایید

قرض الحسنه ضروری

وام ضروری صرفا”جهت عمل جراحی،بستری دربیمارستان،هزینه دارو بیماریهای خاص،زایمان می باشد.

مبالغ وام های قرض الحسنه

وام قرض الحسنه شهریه :……………مبلغ ۵ میلیون ریال

وام ازدواج :…………………………………..مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

وام ضروری:………………………………….مبلغ ۱۲ میلیون ریال

دیدگاه ها بسته شده اند.