آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن


سامانه سلف الکترونیکی


ساختار اداری- معرفی پرسنل
 

مدارک  فارغ التحصیلی

ارتباط با ما

تاریخچه دانشگاه

 


رشته های تحصیلی
 
 
 
 
 
 
 
 

سامانه دانشجویی-سرور 1

سامانه دانشجویی سرور 2

                                                                           

سامانه اساتید                                    وب سایت فرهنگی دانشگاهی امام خمینی

    اطلاعیه

1-راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان جدید

2- دروس جبرانی              

3- زمانبندی انتخاب واحد

4-آیین نامه آموزشی

5-چارت دروس

6- فرم طرح درس (قابل توجه اساتید محترم)

7 راهنمای پذیرش دانشجو بدون کنکور  

8-فر م های پژوهشی اساتید

9-فرم های پژوهشی دانشجویان

 

Tonekabon SAMA College
Tel: 0192 4270580 - 0192 4270581 Email: it@tonekabon-samacollege.

طراحي و پشتيباني : فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه   Developed by : Ali mohammad    Mohammad nezhad