آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن


سامانه سلف الکترونیکی


ساختار اداری- معرفی پرسنل
 

مدارک  فارغ التحصیلی

ارتباط با ما

تاریخچه دانشگاه

 


رشته های تحصیلی
 
 
 
 
 
 
 
 

سامانه دانشجویی

سامانه دانشجویی

                                                                           

سامانه اساتید                                    وب سایت فرهنگی دانشگاهی امام خمینی

       اطلاعیه

1-  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی پیوسته

2-راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان جدید

3- سرفصل دروس کلیه رشته ها              

4- زمانبندی انتخاب واحد

5-اطلاعیه امور تشکیل کلاسها

6-چارت دروس

7- فرم طرح درس (قابل توجه اساتید محترم)

8 راهنمای پذیرش دانشجو بدون کنکور  

9-فر م های پژوهشی اساتید

10-فرم های پژوهشی دانشجویان

 

Tonekabon SAMA College
Tel: 0192 4270580 - 0192 4270581 Email: it@tonekabon-samacollege.

طراحي و پشتيباني : فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه   Developed by : Ali mohammad    Mohammad nezhad